En ny era för Europeisk jaktteknologi när Natlink och FACE inleder samarbetet

Natlink and Face forge alliance

Share This Post

Det ledande jaktteknikföretaget Natlink meddelar stolt sitt partnerskap med FACE, den europeiska federationen för jakt och naturvård. Samarbetet är ett viktigt steg i strävan om att samla och en uppkopplad jaktupplevelse till hela den europeiska jaktcommunityt och är ett steg i Natlinks engagemang för att revolutionera jakten genom innovativ teknik.

Som ett av de största jaktteknikföretagen i Europa förenar Natlink innovation med ett löfte om att tjäna och förena communityn inom jakt och outdoor med sin banbrytande teknik och genom sina välkända varumärken WeHunt, Tracker och Burrel. Genom samarbetet med FACE, som representerar intressena för 7 miljoner jägare i Europa, ges båda organisationerna en utmärkt position för att främja naturvårdsbevarande insatser, fördjupa respekten för naturen och ge jägare bättre förutsättningar för en meningsfull jakt genom teknik.

– Vi är glada över att bli medlemmar av FACE. Genom FACE:s internationella nätverk och med vår teknik kan vi delta i och bidra till en hållbar framtid för jaktsamhället, inte bara i Norden utan i hela Europa, säger Carl von Eckermann, VD för Natlink.

Som medlem av FACE:s Patronprogram får Natlink tillgång till ett omfattande nätverk av yrkesverksamma, jägare och branschledare med stora insikter om europeisk jakt. Partnerskapet understryker inte bara vikten av innovation för att bevara jakttraditioner, utan betonar också den avgörande rollen som data och teknik spelar för att främja ansträngningar för naturvård och bevarandeinsatser.

– Tillsammans med FACE, utöver vårt gemensamma proaktiva arbete för jaktsamhället, kan vi bidra med vår expertis och teknologier i en större paneuropeisk social kontext, där vår erfarenhet av att bekämpa afrikansk svinpest i Sverige är ett tydligt exempel, säger Carl von Eckermann.

Natlink och FACE är hängivna i att arbeta nära varandra för att rusta jägare med de nödvändiga verktygen och kunskapen för ansvarsfull viltförvaltning. De strävar också efter att förbättra samhällets förståelse för jägarnas etiska värderingar och deras omsorg till naturen.

I samarbetet mellan Natlink och FACE ämnar parterna att arbeta för en framtid där teknik och tradition smälter samman för att främja jaktens långsiktighet och hållbarhet.

Om FACE: Den europeiska federationen för jakt och bevarande (FACE) är rösten för Europas 7 miljoner jägare och ägnar sig åt att främja bevarandeansträngningar över hela Europa. Europas jägare spelar en avgörande roll i viltförvaltning och biologisk mångfaldsskydd.

Om Natlink: Natlink utgör teknikdivisionen inom Open Air Group, och står i framkant för jaktteknikbranschen. Genom att förena de välkända varumärkena WeHunt, Tracker och Burrel, skapar Natlink framtidens jakt- och outdooraktiviteter genom avancerad teknik och förbättrad användarupplevelse.

Kontaktinformation:

För FACE: Tristan Breijer, MBA FRGS FRSA MCIJ tristan.breijer@face.eu +447814087423

För Natlink: Anna Ringborg, Senior Marketing Manager, anna.ringborg@natlink.se +46703230004

More To Explore