NATLINK GROUPIN TIETOSUOJASELOSTE LOPPUASIAKKAILLE JA MARKINOINTIIN 

Tämä tietosuojaseloste koskee Natlink Groupia ja sen tytäryhtiöitä (tällä hetkellä Natlink Oy and Natlink Ab). 

 Natlink Group Ab (“Natlink” tai “me”) on vahvasti sitoutunut pitämään henkilötietosi turvassa ja suojaamaan sen yksityisyyden. Haluamme toimia mahdollisimman läpinäkyvästi tietosuoja-asioissa. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten keräämme, käytämme, talletamme ja jaamme henkilötietojasi GDPR:n eli EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Teemme kaikkemme selkiyttääksemme miten käytämme sinun meille uskomaasi tietoa, jotta metsästyksesi sujuisi helpommin, turvallisemmin ja mukavammin.  

Henkilötiedot ovat niitä tietoja, joita voidaan käyttää yksilön tunnistamiseen ja yhteydenottoihin. Voit kieltäytyä henkilötietojesi käytöstä, mutta tällöin palvelun käyttö voi vaikeutua tai estyä kokonaan. Meille on tärkeää, että sinä olet tietoinen siitä, miten me käsittelemme henkilötietojasi; alla löydät yksityiskohtaisempaa tietoa henkilötietojesi käsittelystä.

 

1.Rekisterinpitäjä

Natlink Group AB, mukaanluettuna tytäryhtiöt 
Sveavägen 168, SE-113 46 Stockholm, Ruotsi
Y-tunnus: 559354-2474 

2. Yhteyshenkilö tietosuojaan liittyvissä asioissa

Tietosuojavastaava (DPO) hoitaa kaikki tietosuojaan liittyvät asiat; häneen voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: GDPR@natlink.fi 

3. Rekisterin nimi

Loppuasiakas- ja markkinointirekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään kaikkiin asiakassuhteen luomiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen. Nämä toimenpiteet sisältävät niin asiakkaillemme tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät oikeutemme ja velvollisuutemme, sopimuksellisten velvoitteiden täyttämisen, asiakaspalautteiden keräämisen ja käsittelyn, kuin tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin liittyvän yhteydenpidon, myynnin ja suoramarkkinoinnin. Asiakassuhteeseen liittyvät toimenpiteet sisältävät myös ne toimenpiteet, joita tarvitaan siihen, että sinä voit olla yhteydessä ja vuorovaikutuksessa metsästysseurueesi kanssa.

Lisäksi henkilö- ja paikannustietoja voidaan käyttää testaus-, tuotekehitys- ja data-analyysitarkoituksiin sekä tutkimuksen ja uusien tuotteiden ja palveluiden tekemiseksi. Olemassa olevien loppukäyttäjien lisäksi voimme käsitellä entisten ja mahdollisten tulevien loppukäyttäjien henkilötietoja. Lapset eivät kuulu tuotteidemme kohderyhmään, emme siis tarkoituksellisesti tarjoa tietoyhteiskunnan palveluita suoraan lapsille emmekä kerää lasten henkilötietoja.

Käytämme tuotteidemme, palveluidemme ja verkkosivustomme kautta kerättyjä henkilötietoja myös käyttäjäanalytiikkaan, jotta voimme ylläpitää, helpottaa ja parantaa tuotteidemme, palveluidemme ja verkkosivustomme toiminnallisuutta, sisältöä ja käyttökokemusta sekä tukea vikojen, poikkeamien ja muiden ei-toivottujen tapahtumien havaitsemista ja estämistä. Lisäksi voimme käyttää tietojasi muuhun analytiikkaan, mm. tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvien erilaisten trendien ja kehityspolkujen havaitsemiseen ja analysointiin. Tällaisissa tapauksissa käytämme tunnistamisen ehkäisemiseksi pseudonymisoitua tai anonymisoitua tietoa aina, kun se on mahdollista. 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa sopimukseen perustuen (jolloin käsittely on tarpeen sinun ja meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi). 

Joissain tapauksissa henkilötietojasi käsitellään myös oikeutettuun etuumme perustuen (jolloin käsittely on tarpeen meidän liiketoimintamme suorittamiseksi, ylläpitämiseksi tai kehittämiseksi ja/tai jolloin välillämme on asiakkuussuhde). 

Lähetämme sinulle uutiskirjeitä ja markkinointisähköposteja oikeutettuun etuumme perustuen, mutta voit milloin tahansa päättää kieltäytyä niistä. Kun siirrämme henkilötietoja Natlink-organisaation sisällä, perusteena on oikeutettu etumme hallinnollisiin tarpeisiin, kuten raportointiin ja tehokkaaseen toimintaan, liittyen. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella, punnitsemme meidän intressejämme sinun yksityisyyteesi kuuluvia oikeuksiasi vasten. 

  

Tietyissä tapauksissa voimme myös pyytää suostumustasi henkilötietojen käsittelyyn. Esimerkiksi jos päätät osallistua järjestämiimme kilpailuihin, suostut siihen, että sijoituksesi osallistujalistoilla on julkinen. Myös silloin, kun lataat ja asennat sovelluksemme laitteellesi, annat suostumuksesi sovellusviestinnän vastaanottamiseksi. Näissä tapauksissa voit perua suostumuksesi milloin tahansa. 

  

On myös joitain tapauksia, joissa henkilötietojasi käsitellään lakisääteisiin 

velvoitteisiimme perustuen. Lait ja asetukset, kuten tietoturva- ja kirjapitosäädökset, 

voivat velvoittaa meitä käsittelemään ja luovuttamaan henkilötietojasi. 

  

Luovutamme henkilötietojasi eteenpäin ainoastaan, jos lainsäädäntö meitä velvoittaa sen 

tekemään tai jos sinä olet antanut luovutukselle hyväksyntäsi. 

  

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Voimme käsitellä seuraavia tietoja sinusta (Huomaa, että kaikkea tätä tietoa ei käsitellä kaikista rekisteröidyistä): 

  

 • Perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, ikä, sukupuoli ja kuva.

  

 • Sopimuksiin liittyvät tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, henkilötunnuksesi

tai muut tunnistetiedot, ja tilihistoriasi sisältäen tarjoukset, tilaamasi tuotteet ja 

palvelut sekä antamasi palautteet. 

  

 • Viestintä- ja palveluhistoria, kuten tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvät

kysymykset, vastaukset ja palautteet. 

  

 • Annetut ja perutut suostumukset, kuten suoramarkkinointilupa tai -kielto.

  

 • Verkkokauppatiliin, käyttäjälisenssiin ja tuotteidemme ja palveluidemme

käyttöön liittyvät tiedot, kuten käyttäjänimi, salasana, lisenssikoodi, 

maantieteelliset kohteet, chat-viestit, ystävät ja ryhmät sekä vuorovaikutus 

näiden kanssa, sijaintitiedot ja mobiililaitteen sensoritiedot, käyttäjän laitteet ja 

salasanat / avainkoodit, riistakameran kuvat ja videot, koirakuvat, muut 

järjestelmään ladatut kuvat ja media, käyttäjän eläimet ja niihin liittyvät 

käyttäjän antamat tiedot, tapahtumaloki ja yhteydet ulkopuolisiin palveluihin. 

  

 • Kaikki muut tiedot, jotka sinä, organisaatiosi tai sen yhteyshenkilö on meille

antanut tai jotka me olemme kirjanneet CRM- tai muuhun järjestelmäämme, 

kuten tietynlaisiin tuotteisiin tai palveluihin osoitettu kiinnostuksesi. 

  

 • Verkkosivustovierailuistasi ja evästeistä saamamme tekniset ja tilastolliset

tiedot, kuten IP-osoite, käyttämäsi laite, käyttöjärjestelmä ja selain, 

kieliasetukset, vierailuajankohdat sekä tuotteiden ja palveluiden käyttöön 

liittyvät tiedot kuten sisään- ja uloskirjautumiset, järjestelmäversiot, puhelimen 

ja puhelinverkon tunnistetiedot (IMEI, IMSI, BT-ID jne.), ja ladatut kartat.

7. Tietolähteet

Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Joissain tapauksissa tietoja 

voidaan myös kerätä kumppaneiltamme, muilta asiakkailtamme, julkisista lähteistä 

tai erilaisista tietojärjestelmistä. 

Tiedon keräämistapoja ovat mm. verkkosivustolomakkeet, sähköpostit, puhelut, 

asiakastapaamiset ja muut myyntiin tai asiakassuhteeseen liittyvät yhteydet. 

Tekniset ja tilastolliset tiedot kerätään verkkosivustovierailuihisi liittyvien evästeiden 

avulla tai tuotteidemme ja palveluidemme käytön kautta. 

Tämän tietosuojaselosteen mukaisissa henkilötietojen käsittelytoiminnoissa 

suoritetaan automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Sinulla on aina 

mahdollisuus vastustaa tätä olemalla käyttämättä tuotteitamme. 

  

8. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Me emme säännönmukaisesti luovuta henkilötietojasi Natlink-organisaation 

ulkopuolisille tahoille. Voimme kuitenkin luovuttaa tietojasi konsernimme sisällä 

muille konserniyhtiöillemme, jolloin toinen konserniimme kuuluva yritys käsittelee 

tietojasi meidän puolestamme. Jos jaamme henkilötietojasi konserniyhtiöidemme 

kesken, varmistamme, että niiden käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen 

mukaisesti. 

  

Sellaisten järjestämiemme kilpailuiden osalta, joihin sinä päätät osallistua, annat 

rekisteröityessäsi kilpailuun suostumuksesi siihen, että nimesi voidaan julkaista 

osallistujalistoilla ja digitaalisissa kanavissamme. 

  

8.1 Siirrot kolmansille osapuolille 

Laitteen ja henkilön sijaintitietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille 

tarvittavien palveluiden toteuttamista varten. Esimerkkejä tästä voi olla toinen Natlink-palveluiden käyttäjä, cross-site-käyttö, tai urheilutapahtuman seuranta, jos tiedon 

vastaanottajalla on laitteen nimi ja salasana. 

  

Voimme myös luovuttaa jotain oleellista tietoa niille kolmansille osapuolille, jotka 

toimivat valtuuttaminamme palveluntarjoajina tai alihankkijoina esimerkiksi tietojen 

tallennuksen, myynnin, laskutuksen, markkinoinnin tai asiakaspalvelun / 

asiakashallinnan osalta. Asiakas- ja sijaintitietoja voidaan siirtää ja luovuttaa 

kumppaneillemme, jos se on tarpeen asiakaskokemuksen toteuttamiseksi, 

kehittämiseksi tai parantamiseksi. 

  

Jos tällaiset kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn henkilötietoihin, jotta voivat 

toteuttaa palveluitaan, Natlink on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja 

hallinnollisista toimista varmistaakseen, että henkilötietojasi käsitellään vain tämän 

tietosuojaselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin ja kaikkien soveltuvien lakien ja 

asetusten mukaisesti. Tietojen siirrot tapahtuvat turvallisesti, ja niin antamiamme 

kirjallisia ohjeita kuin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa 

lainsäädäntöä noudattaen. Käytämme luotettavia, tarkkaan valittuja kumppaneita, 

joiden kanssa olemme tehneet kumppanuussopimukset (mukaan lukien sopimuksen 

henkilötietojen käsittelystä, DPAn), joissa kumppanimme ovat sitoutuneet 

noudattamaan asianmukaisia yksityisyys- ja turvallisuusstandardeja. 

Huomioithan, että jos annat henkilötietojasi suoraan kolmannelle osapuolelle, 

esimerkiksi sivustollamme olevan ulkoisen linkin kautta, tietojasi todennäköisesti 

käsitellään tämän kolmannen osapuolen selosteiden ja standardien mukaisesti. 

  

Voimme siirtää henkilötietojasi viranomaisille, kuten poliisi tai rajavartiosto, tai muille 

organisaatiomme ulkopuolisille tahoille, jos näihin tietoihin pääsy tai niiden käyttö on 

tarpeen lakien, asetusten ja/tai tuomioistuimen päätösten noudattamiseksi, tai 

rikollisen toiminnan, petosten, tietoturva-aukkojen tai teknisten ongelmien 

havaitsemiseksi, ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi, ja/tai Natlinkin tai asiakkaidemme 

etujen tai omaisuuden turvaamiseksi, tai lakisääteisten yhteisten etujen 

suojaamiseksi. Tämäntyyppisistä henkilötietojesi siirroista tai käsittelystä tiedotamme 

mahdollisuuksien mukaan sinulle erikseen. 

  

Voimme siirtää henkilötietojasi organisaatiomme ulkopuolelle myös muissa kuin 

edellä mainituissa tapauksissa, jos olet antanut siihen nimenomaisen 

suostumuksesi. Huomaathan, että sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa 

antamasi suostumus. 

  

Jos Natlink on osallisena fuusiossa, yritysjärjestelyssä, tai muussa yrityskaupassa, 

voimme siirtää henkilötietojasi niille kolmansille tahoille, jotka ovat osallisena 

kyseisessä liiketoimessa. Tällaisissa tapauksissa varmistamme aina, että 

henkilötietosi pysyvät luottamuksellisina. Jos tällaista tapahtuu, siitä ilmoitetaan 

verkkosivustollamme ja tämä tietosuojaseloste päivitetään sen mukaisesti. 

  

8.2 Siirrot ETA-alueen ulkopuolelle 

Pääsääntöisesti Natlink tallettaa henkilötietojasi Euroopan talousalueen (ETA) sisällä. 

Huomioi kuitenkin, että palveluntarjoajamme toimivat monissa maantieteellisissä 

sijainneissa, ja joskus henkilötietoja joudutaan siirtämään tai käyttämään ETA-alueen ulkopuolella. Vakuutamme sinulle, että teemme kaikkemme suojataksemme 

tietosi näiden siirtojenkin aikana. 

  

 • Nimenomainen suostumus: Käyttämällä palveluitamme suostut tässä

kuvattuun henkilötietojesi siirtoon. 

 • Siirron kohteet: Tällaiset siirrot voivat olla Euroopan talousalueen ulkopuolisia

maita tai alueita. Pyrimme minimoimaan tällaiset siirrot, mutta toisinaan ne 

ovat välttämättömiä, jotta voimme tuottaa palveluitamme tehokkaasti. 

 • Palveluntarjoajien sertifikaatit: Ole huoletta, käytämme vain sellaisia

palveluntarjoajia, jotka sertifioidusti toimivat GDPR:n ja muiden 

kansainvälisesti tunnustettujen tietosuojaan liittyvien sertifikaattien, esim. ISO 

27001, mukaisesti. 

 • Turvallisuustoimenpiteet: Käytämme tiukkoja turvallisuustoimenpiteitä, kuten

salausta, pääsynhallintaa ja muita turvatoimia, joilla suojaamme 

henkilötietojasi ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuvan tiedonsiirron aikana. 

 • Laillisuus: Tällaiset siirrot toteutetaan yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 46

mukaisesti, joka sallii siirrot, kun asianmukaiset suojatoimet on toteutettu. 

Henkilötietojesi turvaaminen on meille äärimmäisen tärkeää, ja me monitoroimme ja 

parannamme jatkuvasti käytäntöjämme, jotta voimme varmistaa, että henkilötietosi 

pysyvät suojassa riippumatta niiden sijainnista. Jos sinulla on mitään kysyttävää tai 

huolia tähän prosessiin liittyen, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme. 

  

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin ne ovat välttämättömiä edellä 

mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai niin kauan kuin laki meitä 

velvoittaa. Tiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun niiden talletus ei ole enää 

tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien 

varmistamiseksi. 

  

Lisenssitietoja tarvitaan liiketoiminta-analytiikkaan ja luotettavaan toimintaan, joten 

niihin liittyviä tietoja ei poisteta / anonymisoida, ellet erikseen sitä nimenomaisesti 

pyydä. 

  

Kun henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointiviestien hallinnoimiseksi ja 

lähettämiseksi, niitä säilytetään, kunnes peruutat suostumuksesi näiden viestien 

vastaanottamiseen. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa joko 

sovelluksestasi tai klikkaamalla peruutuslinkkiä, joka löytyy jokaisesta 

markkinointiviestistämme. 

  

10. Henkilötietojen turvaaminen

Olemme toteuttaneet asianmukaiset hallinnolliset, organisatoriset, tekniset ja fyysiset 

turvatoimet suojataksemme kaikki henkilötiedot, joita käsittelemme. Turvatoimemme on suunniteltu varmistamaan riittävä luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden 

taso, sekä suojaamaan henkilötiedot siltä, että ne häviäisivät, tuhoutuisivat, tai niitä 

väärinkäytettäisiin tai luovutettaisiin luvattomasti, tai niihin muutoin pääsisi käsiksi 

taho, jolla ei ole niihin käsittelyoikeutta. 

  

Henkilötiedot on talletettu turvatuissa palvelinkeskuksissa. Järjestelmät on suojattu 

ajantasaisilla palomuureilla ja viestintäkanavat ajantasaisilla salausteknologioilla. 

Henkilötietoja pääsee käsittelemään vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja 

työssään, ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimukset. Tiedot talletetaan 

pääsääntöisesti sähköisessä muodossa, ja henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin 

sisäänkirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Henkilötietojen käsittelytoimet jäävät näkyville järjestelmän lokiin ja henkilötietojen 

käsittely ilman hyväksyttävää käyttötarkoitusta on kielletty. Kaikki fyysinen materiaali 

säilytetään lukituissa tiloissa. 

  

11. Sinun oikeutesi rekisteröitynä

Tässä kappaleessa kuvaamme sovellettavan eurooppalaisen 

tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeutesi. Voit käyttää näitä oikeuksiasi maksutta, 

ottamalla yhteyttä meihin (yhteystietomme löytyvät tämän tietosuojaselosteen 

kappaleesta 2). Ota epäröimättä meihin yhteyttä, jos sinulle herää mitä tahansa 

oikeuksiisi liittyviä kysymyksiä. 

  

Huomioithan, että me arvioimme kaikki rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt 

niiden lainmukaisuuden osalta. Voimme pyytää sinulta joitain lisätietoja 

varmentaaksemme henkilöllisyytesi ja oikeutuksesi esittämääsi pyyntöön. Joissain 

alla mainituissa oikeuksissa on rajoituksia ja mahdollisesti kyseiseen tapaukseen 

sovellettavia poikkeuksia. Huomaa myös, että meillä on oikeus kieltäytyä 

toteuttamasta pyyntöjä, jotka toistuvat liian usein, ovat liian laajoja tai ovat selkeästi 

perusteettomia. 

  

Oikeutesi ovat seuraavanlaiset: 

  

 • Pääsyoikeus: Voit pyytää nähdäksesi kaikki tässä rekisterissä olevat

henkilötietosi. Monissa tapauksissa voit katsoa ja muokata henkilötietojasi ja 

muita asetuksiasi milloin tahansa suoraan käyttämässäsi palvelussamme / 

tuotteessamme / sovelluksessamme. 

  

 • Korjausoikeus: Voit pyytää meitä korjaamaan ja/tai täydentämään

henkilötietojasi, jos niissä on virheitä, epätarkkuuksia ja/tai puutteita. 

  

 • Poisto-oikeus: Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi tästä rekisteristä,

jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin ne ole kerätty tai jos 

meillä ei ole mitään voimassa olevia lakisääteisiä velvoitteita niiden käsittelyyn 

tai säilyttämiseen. 

  

 • Vastustus-/rajoitusoikeus: Voit tietyissä tapauksissa vastustaa tai pyytää

meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. 

  

 • Siirto-oikeus: Voit pyytää meitä siirtämään meille antamasi omat henkilötietosi

toiselle rekisterinpitäjälle. Tällöin saat henkilötietosi meiltä jäsennellyssä, 

yleisesti käytössä olevassa muodossa siirrettäväksi kolmannelle osapuolelle. 

  

 • Oikeus peruuttaa suostumus: Kun henkilötietojesi käsittely perustuu

suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomioithan, että suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista 

suoritetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. 

  

 • Oikeus vastustaa suoramarkkinointia: Voit milloin tahansa vastustaa

suoramarkkinointitarkoituksiin käytettävää henkilötietojesi käsittelyä. 

Markkinointiviestien vastaanottajana voit milloin vain poistua 

vastaanottajalistalta toimimalla viestissä ohjeistetulla tavalla. 

  

 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Voit milloin tahansa tehdä

henkilötietojesi käsittelystä valituksen viranomaisille. Kuitenkin, jos Natlink 

mielestäsi käsittelee henkilötietojasi sovellettavan tietosuojalainsäädännön 

vastaisesti, kehotamme sinua ensin olemaan yhteydessä meihin, jotta 

voimme käsitellä valituksesi ja tehdä tarpeelliset korjaukset toimintaamme. 

  

Tämä dokumentti on katselmoitu / päivitetty 19.2.2024.