Natlink kehittää uuden sukupolven WeHunt -metsästysalustaa

Share This Post

Natlink, yksi johtavista metsästysteknologiatuotteiden ja -palveluiden tarjoajista, tiedottaa seuraavan sukupolven WeHunt-alustan kehittämisestä. Alusta ja siihen liittyvät sovellukset on kehitetty nykyisestä WeHunt-sovelluksesta ja se tulee yhdistämään saumattomasti Tracker- ja Burrel-sovellusten parhaat ominaisuudet ja toiminnot, tarjoten kokonaisvaltaisemman ratkaisun kaikille metsästäjille.  

Natlinkin missiona on luoda yhteinen ja yhtenäinen metsästys- ja ulkoilukokemus, joka tekee metsästyksestä ja ulkoilusta helpompaa, turvallisempaa ja mielekkäämpää. Natlink on viime vuosina investoinut merkittävästi tuotteisiinsa ja palveluihinsa, mikä näkyy yrityksen viimeaikaisissa tuotelanseerauksissa, kuten uudessa Tracker GPS-seurantalaitteessa, Lunassa, Burrel-riistakamerasovelluksessa ja kahdessa uudessa Burrel-riistakameramallissa. Näiden lisäksi Natlink ilmoittaa nyt seuraavan sukupolven WeHunt-alustansa kehittämisestä.    

Alusta tulee hyödyntämään uusinta teknologiaa, infrastruktuuria ja arkkitehtuuria, perustuen Natlinkin yli 50 vuoden kokemukseen ja tietotaitoon, hyödyntäen Natlinkin pitkäaikaista kokemusta ja alan yritysten yhteenliittymisten mukanaan tuomaa laaja-alaista osaamista. Sen ansiosta metsästäjät ja ulkoilun harrastajat pääsevät nauttimaan paremmasta käyttökokemuksesta sekä parannelluista turvallisuus- ja paikannusominaisuuksista, jotka on integroitu yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. 

 

Keskeiset integraatiot 

– Integroimalla Trackerin suositut karttaominaisuudet ja koiranohjaajille tarkoitetut koiratutkien hallintaominaisuudet uuteen alustaan, WeHunt tarjoaa vertaansa vailla olevat paikannustoiminnot yhdistettynä huippuluokan karttoihin. Natlink yhdistää keskeisimmät teknologiat ja toiminnot, jotta metsästäjän itsensä, kanssametsästäjien ja metsästyskoirien paikantaminen olisi tarkkaa, luotettavaa ja helppoa.

– Alustassa yhdistyvät myös uuden Burrel-sovelluksen parhaat ominaisuudet ja toiminnot, mikä antaa riistanhoitajille, luonnon tarkkailijoille ja metsästyksen johtajille työkalut riistaeläinten tehokkaaseen tarkkailuun ja seurantaan.

“Tuomme yhteen kolmen maailman parhaat puolet”, sanoo Natlinkin toimitusjohtaja Carl von Eckermann. “Tämä alusta kehitetään kaikentyyppisiä käyttäjiä silmällä pitäen, niin passimiehistä yksin metsästäviin ja metsästyksen johtajista aina koiranohjaajiin, riistanhoitajiin, kaupallisen metsästyksen harjoittajiin, maanomistajiin ja ulkoilun harrastajiin.”

 

Ennakkojulkaisu uskollisille asiakkaillemme 

Alustan kehityksen siirtyessä pian seuraavaan vaiheeseen Natlink kutsuu käyttäjät, joilla on voimassa oleva WeHunt-, Tracker- tai Burrel-tilaus, osallistumaan rajattuun beta-testausohjelmaan. Beta-testaus alkaa metsästyskauden 2024 aikana ja kestää siihen asti, kunnes uusi WeHunt-alusta tulee yleiseen jakeluun ja kaupalliseen käyttöön vuonna 2025. Tällä yhteistyöhön perustuvalla lähestymistavalla käyttäjillä on mahdollisuus antaa arvokasta palautetta ja auttaa muokkaamaan Natlinkin WeHunt-metsästysalustan tulevaisuutta. Beta-testausohjelmasta tullaan tiedottamaan lisää elo-syyskuun aikana. 

 

Ei vaikutusta WeHunt- ja Tracker-käyttäjien metsästyskauteen 2024 

Sillä aikaa kun uuden sukupolven WeHunt-alustaa kehitetään, nykyiset WeHunt- ja Tracker-sovellukset jatkavat toimintaansa normaalisti. Tällä varmistetaan metsästyskauden 2024 sujuvuus. 

More To Explore

Ajankohtaista

Natlink kehittää uuden sukupolven WeHunt -metsästysalustaa

Natlink, yksi johtavista metsästysteknologiatuotteiden ja -palveluiden tarjoajista, tiedottaa seuraavan sukupolven WeHunt-alustan kehittämisestä. Alusta ja siihen liittyvät sovellukset on kehitetty nykyisestä WeHunt-sovelluksesta ja se tulee yhdistämään